اس اس های خنده دار جدید بهمن 94

[ad_1]

اس ام اس خنده دار جدید
دختره اسمش تو لاین “پوفولی پوفو” بود…
.
.
.
اومدم بخونم کل صفحه گوشیم تفی شد!
خاک تو سرت با اون اسمت!
*
*
*
من موندم این خارجیا به چه امیدی درس میخونن ؟!

ما ایرانیا به این امید درس میخونیم که تو دانشگاه ، کلاس ها مختلطه !! 🙂

اما اونا که از اولشم کلاساشون مختلطه چرا درس میخونن ؟!!

خاک تو سرشون احمقا !! 🙂
*
*
*
ﯾﻪ ﻧﺎﻇﻢ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ۱۸ ﻧﻔﺮﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺑﻦ !
ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ۱۸ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺸﻪ ۵۰۰ ﮔﺮﻡ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﻤﺪ ﺑﻮﺩﻩ

*
*
*
مکالمه من و استاد
الو سلام استاد، من نمره ام 18 می شد 11دادید این انصاف نیست
مرتیکه بوق ، آخه بوقکش،توی بوقی لیاقتت 11 هست؟ الان میام جلو چشمت 11 رو میکنم 9
.
.
.
برم حمام اسید بگیرم ووووی چه حالی میده تو این هوای سرد
*
*
*
شما هم از این سیستما دارین که شب لباسایِ رویِ تخت رو منتقل می کنین به صندلی و صب لباسایِ رویِ صندلی رو به تخت؟!
یا من فقط اینجوریم؟!
*
*
*
این است کارگردان ایرانی

.
.
..دختر جوان دهه شصتی را با یک جفت عینک بیست و خورده ای سال پیر میکند
.
.
.
اولیشو تو فیلم ستایش دیدیم
دومیشو تو فیلم کیمیا
اخه نباید یدونه؛فقط یدونه چروک محض رضای خدا داشته باشههههههه؟؟؟؟؟
*
*
*
توی تموم دنیا بچه ها از پله ها بالا میرن و از سرسره میان پایین

توی ایران بچه ها با هزار زحمت از سرسره میرن بالا واز پله ها میان پایین،

تازه به اونی که از طرف سرسره میاد پایین میگن نیا بر گرد
*
*
*
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﺗﺤﺮﯾﻤﺎ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ !
ﻫﺮ ﮐﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻏﺬﺍ ﺩﺭﺱ ﮐﻨﻪ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻤﻤﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ

*
*
*

بعضیا هستن که میخوان باعث تنوع شن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منتها زیاد وارد نیستن ، باعث تهوع میشن
*
*
*
چرا همش می نویسین باباها فقط بلدن كولرو خاموش كنن؟ فقط بلدن بخاری رو كم كنن؟
واقعاً كه
باباها كارهای دیگه ای هم بلدن…

مثلاً
مرتب به یخچال خونه سر می زنن تا چیزی خراب نشه!!!! یعنی اگه حواستون
نباشه و چیزی خراب شه، حسابتون با كرام الكاتبینه! از ما گفتن بود.

هر وقت چیزی توی یخچال خونه خراب شد، یواشكی بندازین دور!!!!!!!!!!!!!!!! حالا از ما گفتن بود!
*
*
*
بالاخره تحریما شکسته شد
.
.
.
.
‌دوستان همه باهم ::کیمیا مچکریم^-^
*
*
*
محبت را از ابشار بیاموز که سقوط کرد اما
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حالا اماشو نمی دونمO_O

ولی تو بیاموز کاریت نباشه^_~
*
*
*
شامپو کیمیا پرژک….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مخصوص موهاى بچه هاى بى پدر و مادر

*
*
*

ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ من ﺭﻗﺼﯿﺪﻩ ﻫﺎﺍ

ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺯﻧﮕﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻣﻨﻢ…

ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮﺵ ﮐﺮﺩﻩ !
.
.
.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺠﺐ ﻭ ﺣﯿﺎﺵ ﻣﻨﻮ ﮐﺸﺘﻪ….

[ad_2]

لینک منبع

اس اس های خنده دار جدید بهمن 94

[ad_1]

اس ام اس خنده دار جدید
دختره اسمش تو لاین “پوفولی پوفو” بود…
.
.
.
اومدم بخونم کل صفحه گوشیم تفی شد!
خاک تو سرت با اون اسمت!
*
*
*
من موندم این خارجیا به چه امیدی درس میخونن ؟!

ما ایرانیا به این امید درس میخونیم که تو دانشگاه ، کلاس ها مختلطه !! 🙂

اما اونا که از اولشم کلاساشون مختلطه چرا درس میخونن ؟!!

خاک تو سرشون احمقا !! 🙂
*
*
*
ﯾﻪ ﻧﺎﻇﻢ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ۱۸ ﻧﻔﺮﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺑﻦ !
ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ۱۸ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺸﻪ ۵۰۰ ﮔﺮﻡ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﻤﺪ ﺑﻮﺩﻩ

*
*
*
مکالمه من و استاد
الو سلام استاد، من نمره ام 18 می شد 11دادید این انصاف نیست
مرتیکه بوق ، آخه بوقکش،توی بوقی لیاقتت 11 هست؟ الان میام جلو چشمت 11 رو میکنم 9
.
.
.
برم حمام اسید بگیرم ووووی چه حالی میده تو این هوای سرد
*
*
*
شما هم از این سیستما دارین که شب لباسایِ رویِ تخت رو منتقل می کنین به صندلی و صب لباسایِ رویِ صندلی رو به تخت؟!
یا من فقط اینجوریم؟!
*
*
*
این است کارگردان ایرانی

.
.
..دختر جوان دهه شصتی را با یک جفت عینک بیست و خورده ای سال پیر میکند
.
.
.
اولیشو تو فیلم ستایش دیدیم
دومیشو تو فیلم کیمیا
اخه نباید یدونه؛فقط یدونه چروک محض رضای خدا داشته باشههههههه؟؟؟؟؟
*
*
*
توی تموم دنیا بچه ها از پله ها بالا میرن و از سرسره میان پایین

توی ایران بچه ها با هزار زحمت از سرسره میرن بالا واز پله ها میان پایین،

تازه به اونی که از طرف سرسره میاد پایین میگن نیا بر گرد
*
*
*
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﺗﺤﺮﯾﻤﺎ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ !
ﻫﺮ ﮐﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻏﺬﺍ ﺩﺭﺱ ﮐﻨﻪ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻤﻤﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ

*
*
*

بعضیا هستن که میخوان باعث تنوع شن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منتها زیاد وارد نیستن ، باعث تهوع میشن
*
*
*
چرا همش می نویسین باباها فقط بلدن كولرو خاموش كنن؟ فقط بلدن بخاری رو كم كنن؟
واقعاً كه
باباها كارهای دیگه ای هم بلدن…

مثلاً
مرتب به یخچال خونه سر می زنن تا چیزی خراب نشه!!!! یعنی اگه حواستون
نباشه و چیزی خراب شه، حسابتون با كرام الكاتبینه! از ما گفتن بود.

هر وقت چیزی توی یخچال خونه خراب شد، یواشكی بندازین دور!!!!!!!!!!!!!!!! حالا از ما گفتن بود!
*
*
*
بالاخره تحریما شکسته شد
.
.
.
.
‌دوستان همه باهم ::کیمیا مچکریم^-^
*
*
*
محبت را از ابشار بیاموز که سقوط کرد اما
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حالا اماشو نمی دونمO_O

ولی تو بیاموز کاریت نباشه^_~
*
*
*
شامپو کیمیا پرژک….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مخصوص موهاى بچه هاى بى پدر و مادر

*
*
*

ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ من ﺭﻗﺼﯿﺪﻩ ﻫﺎﺍ

ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺯﻧﮕﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻣﻨﻢ…

ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮﺵ ﮐﺮﺩﻩ !
.
.
.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺠﺐ ﻭ ﺣﯿﺎﺵ ﻣﻨﻮ ﮐﺸﺘﻪ….

[ad_2]

لینک منبع

استاتوس خنده دار بهمن 94

[ad_1]

http://saitjok20.avaxblog.com/wp-content/uploads/sites/98/2017/07/استاتوس-های-خنده-دار-دی-94.png

یعنی اگه
فناوری ساخت لامبورگینی رو هم به ایران بدن

قشنگ میتونیم
از توش یه

لامبورگینی-وانت
در بیاریم


*

*

*
دقت کردین اینایى که تو مهمونیا دارن کباب باد میزنن،.

.

.

.

.
وقتى ازشون تشکر میکنى، جوگیر
میشن تندتر باد میزنن.؟

*

*

*

خوبی بی پولی
اینه که

کسی به خاطر پول طرفت نمیاد…..

.

.

.

.
و بدیش هم اینکه کلا کسی طرفت نمیاد

*

*

*
داعش مسولیت تمام امتحان های منو به عهده گرفت

*

*

ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻻﻥ
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﺸﻮﻥ ﺁﯾﭙﺪ ﻭ
PS4 ﺷﺪﻩ

l

ﻣﺎ ﺍﻭﺝ
ﺗﻔﺮﯾﺤﻤﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﯾﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺻﺪﺍﻣﻮﻥ ﮐﻨﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﺎﯼ ﻣﺮﻏﺎﺭﻭ
ﻟﯿﺲ ﺑﺰﻧﯿﻢ
!

*

*

*

دیشب رفتیم
خونه یک از فامیلامون… یه دختر 4 ساله داره

اومده جلو من میگه : ” این علامت حاکم بزرگ میتی کمان

خواستم ضایع نشه زانو زدم احترام گذاشتم

لامصب برگشته
میگه

تو از خودمونی
زُمبه نمیخواد احترام بذاری

*

اس ام اس
خنده دار توپ 94

*
قبض برق زیاد اومده بود، نشون بابام که دادم، یه سری
تکون داد و پاشد رفت طرف کامپیوتر
!!!

فک کردم رفت
کامپیوترو کتلت کنه… منم رفتم نزدیکتر ببینم چیکار میخواد بکنه، دیدم رفته توو
گوگل نوشته
: . . .

آموزش
دستکاری کنتور برق!!!!!!! اصن ی وضعیه هاااااااا

*

*
دیشب دست خط بچگی هامو بردم داروخونه،

.

.

.

.

.دو بسته قرص استامینوفن کدئین بهم داد!!
تازه گفت خیلی هاشو ما نداریم ،

باید بری
هلال احمر

*

*

*
امروز بیستمین سالگرد روزیه که

بابام بهم
گفت بود برات دوچرخه میخرم
.

*

اس ام اس
خنده دار توپ 94

*

یکی
میگفت:بایدازکنار مشکلات زندگی باسرعت عبورکنی وبگی میییگ میییگ
!!!

اماانگارنمیدونست
مشکلات نشستن رومون ومیگن:انگورررری، انگوررری
!

*

*

*
دسته بیل رو بده به من!!.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.:)
پدره بیل گیتس خطاب به مادره بیل گیتس در حال عبور
ازخیابان
!!:)

*

اس ام اس
خنده دار توپ 94


*
تو این فیلم خارجیا میخوان بچه رو شاد کنن،
یه دونه شکلات در میارن میدن بهش!
حالا عموی ما می خواست ما رو شاد کنه،
پلکاشو برمی گردوند ما عین سگ می ترسیدیم

*

*

*
ملت دارن برنامه ریزی میکنن واسه عید برن آنتالیا اونوقت
بابای من از دستشویی اومده بیرون میگه واسه عید شلنگ دستشویی رو عوض میکنم دیگه
خیس نشید

 

[ad_2]

لینک منبع

استاتوس خنده دار بهمن 94

[ad_1]

http://saitjok20.avaxblog.com/wp-content/uploads/sites/98/2017/07/استاتوس-های-خنده-دار-دی-94.png

یعنی اگه
فناوری ساخت لامبورگینی رو هم به ایران بدن

قشنگ میتونیم
از توش یه

لامبورگینی-وانت
در بیاریم


*

*

*
دقت کردین اینایى که تو مهمونیا دارن کباب باد میزنن،.

.

.

.

.
وقتى ازشون تشکر میکنى، جوگیر
میشن تندتر باد میزنن.؟

*

*

*

خوبی بی پولی
اینه که

کسی به خاطر پول طرفت نمیاد…..

.

.

.

.
و بدیش هم اینکه کلا کسی طرفت نمیاد

*

*

*
داعش مسولیت تمام امتحان های منو به عهده گرفت

*

*

ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻻﻥ
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﺸﻮﻥ ﺁﯾﭙﺪ ﻭ
PS4 ﺷﺪﻩ

l

ﻣﺎ ﺍﻭﺝ
ﺗﻔﺮﯾﺤﻤﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﯾﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺻﺪﺍﻣﻮﻥ ﮐﻨﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﺎﯼ ﻣﺮﻏﺎﺭﻭ
ﻟﯿﺲ ﺑﺰﻧﯿﻢ
!

*

*

*

دیشب رفتیم
خونه یک از فامیلامون… یه دختر 4 ساله داره

اومده جلو من میگه : ” این علامت حاکم بزرگ میتی کمان

خواستم ضایع نشه زانو زدم احترام گذاشتم

لامصب برگشته
میگه

تو از خودمونی
زُمبه نمیخواد احترام بذاری

*

اس ام اس
خنده دار توپ 94

*
قبض برق زیاد اومده بود، نشون بابام که دادم، یه سری
تکون داد و پاشد رفت طرف کامپیوتر
!!!

فک کردم رفت
کامپیوترو کتلت کنه… منم رفتم نزدیکتر ببینم چیکار میخواد بکنه، دیدم رفته توو
گوگل نوشته
: . . .

آموزش
دستکاری کنتور برق!!!!!!! اصن ی وضعیه هاااااااا

*

*
دیشب دست خط بچگی هامو بردم داروخونه،

.

.

.

.

.دو بسته قرص استامینوفن کدئین بهم داد!!
تازه گفت خیلی هاشو ما نداریم ،

باید بری
هلال احمر

*

*

*
امروز بیستمین سالگرد روزیه که

بابام بهم
گفت بود برات دوچرخه میخرم
.

*

اس ام اس
خنده دار توپ 94

*

یکی
میگفت:بایدازکنار مشکلات زندگی باسرعت عبورکنی وبگی میییگ میییگ
!!!

اماانگارنمیدونست
مشکلات نشستن رومون ومیگن:انگورررری، انگوررری
!

*

*

*
دسته بیل رو بده به من!!.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.:)
پدره بیل گیتس خطاب به مادره بیل گیتس در حال عبور
ازخیابان
!!:)

*

اس ام اس
خنده دار توپ 94


*
تو این فیلم خارجیا میخوان بچه رو شاد کنن،
یه دونه شکلات در میارن میدن بهش!
حالا عموی ما می خواست ما رو شاد کنه،
پلکاشو برمی گردوند ما عین سگ می ترسیدیم

*

*

*
ملت دارن برنامه ریزی میکنن واسه عید برن آنتالیا اونوقت
بابای من از دستشویی اومده بیرون میگه واسه عید شلنگ دستشویی رو عوض میکنم دیگه
خیس نشید

 

[ad_2]

لینک منبع

اس ام اس خنده دار جدید دی 94

[ad_1]

اس ام اس خنده دار باحال بی تربیتی
ینی ما هروقت چشمون به
کله ی گوسفند قربونی شده افتاد؛
برامون زبون درآورده بود بی نزاکت!!
.
.
ی برنامه بذارن تأدیب قبل از قربونی
کنن ببعیارو..
این مسئولین کجان پ؟

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

به اونی که قلیون میکشه میگن: قلیونی !
به اونی که سیگار میکشه میگن: سیگاری !
به اونی که تریاک میکشه میگن: تریاکی !
من دلم به حال اونی که پیپ میکشه میسوزه

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

الان دوباره همراه اول و ایرانسل مسابقه پیامکی میزارن:کشور بعدی را پیش بینی کنید و جایزه نفیس بگیرید

[ad_2]

لینک منبع

اس ام اس خنده دار جدید دی 94

[ad_1]

اس ام اس خنده دار باحال بی تربیتی
ینی ما هروقت چشمون به
کله ی گوسفند قربونی شده افتاد؛
برامون زبون درآورده بود بی نزاکت!!
.
.
ی برنامه بذارن تأدیب قبل از قربونی
کنن ببعیارو..
این مسئولین کجان پ؟

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

به اونی که قلیون میکشه میگن: قلیونی !
به اونی که سیگار میکشه میگن: سیگاری !
به اونی که تریاک میکشه میگن: تریاکی !
من دلم به حال اونی که پیپ میکشه میسوزه

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

الان دوباره همراه اول و ایرانسل مسابقه پیامکی میزارن:کشور بعدی را پیش بینی کنید و جایزه نفیس بگیرید

[ad_2]

لینک منبع

جوک های خنده دار دی 94 جدید

[ad_1]

جوک های خنده دار جدید
تو یه مجله دیدم اسامی کشورهای متحد با ایران رو به ترتیب زیر نوشته بود:
1-فمنی
2-لاکوته
3-تیمور شرقی
4-سالوکسود
5-تازبوبوبو
6-ودبولوپونوتویویوتاکاتا شمالی و جنوبی (دو نبش)
هر چی تو نقشه گشتم پیداشون نکردم.
تو گوگل سرچ کردم سرور اصلی گوگل سوخت.

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

3+
.
.
.
.
.
.
.
.
. با این سنت اومدی 3+می خونی لابد فردا امتحانم داری . لابد دانشجو هم هستی .از جلو چشام خفه شو برو درست رو بخون

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

می خوام یه اعترافی بکنم از اونجایی که من تلاش می کنم دروغ نگم برای همین به یه سری از مخاطب هام نمی تونم بگم عزیزم و جانم و نفسم فقط می گم گلم بعد توی دلم می گم خب ما گل میمون هم داریم خرزهره هم داریم . و این گونه با وجدانی آرام به تعامل می پردازم .

[ad_2]

لینک منبع

جوک های خنده دار دی 94 جدید

[ad_1]

جوک های خنده دار جدید
تو یه مجله دیدم اسامی کشورهای متحد با ایران رو به ترتیب زیر نوشته بود:
1-فمنی
2-لاکوته
3-تیمور شرقی
4-سالوکسود
5-تازبوبوبو
6-ودبولوپونوتویویوتاکاتا شمالی و جنوبی (دو نبش)
هر چی تو نقشه گشتم پیداشون نکردم.
تو گوگل سرچ کردم سرور اصلی گوگل سوخت.

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

3+
.
.
.
.
.
.
.
.
. با این سنت اومدی 3+می خونی لابد فردا امتحانم داری . لابد دانشجو هم هستی .از جلو چشام خفه شو برو درست رو بخون

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس و جوک خنده دار با نمک جدید 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

می خوام یه اعترافی بکنم از اونجایی که من تلاش می کنم دروغ نگم برای همین به یه سری از مخاطب هام نمی تونم بگم عزیزم و جانم و نفسم فقط می گم گلم بعد توی دلم می گم خب ما گل میمون هم داریم خرزهره هم داریم . و این گونه با وجدانی آرام به تعامل می پردازم .

[ad_2]

لینک منبع

استاتوس خنده دار دی 94

[ad_1]

استاتوس خنده دار دی 94
دعای شب امتحان:
اللهم اهد كل الشوت و الاسكول،لا یعلم من دروسه بقدر بز اخفش،
آمین یا كاشف المضطربین فی لیالی الامتحانیه….
.
.
دعا برای دانشجویان:
الهی! ادركنی قبولأ ترمی بالنمرات دهی و یازده و دوازدهی الحفظ من مشروطی و الفلخ استادی و الغو امتحانی برحمه!!!!!

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس های خنده دار فیسبوکی 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

هر وقت مامانم بهم فحش میده …
.
.
.
.
.

من میگم عممه

بعد از خوشحالی بغلم میکنه میبوسه

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس های خنده دار فیسبوکی 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

میگن صداوسیما برای این‌که سریال «کیمیا» بیش از حد طولانی نشه، کلی از قسمت‌های اولش رو حذف کرده. ظاهراً سریال این‌طوری شروع میشه که کیمیا میره سر چاه آب بیاره، ‏می‌بینه یوزارسیف اون تو افتاده؛ خلاصه، اون بچه رو از چاه در میاره و می‌بره مصر بزرگ می‌کنه. بعداً که فوزیه، زن اول شاه توی معمای شاه، از مصر میاد ایران، اون هم همراهش ‏پا میشه میاد تهران و . . . بعد هم که انقلاب می‌کنه و خرمشهر رو آزاد می‌کنه و بقیه‌اش رو هم که خودتون باید ببیند . . . ولی نامردا، خیلی‌اش رو سانسور کردن!!!‏

[ad_2]

لینک منبع

استاتوس خنده دار دی 94

[ad_1]

استاتوس خنده دار دی 94
دعای شب امتحان:
اللهم اهد كل الشوت و الاسكول،لا یعلم من دروسه بقدر بز اخفش،
آمین یا كاشف المضطربین فی لیالی الامتحانیه….
.
.
دعا برای دانشجویان:
الهی! ادركنی قبولأ ترمی بالنمرات دهی و یازده و دوازدهی الحفظ من مشروطی و الفلخ استادی و الغو امتحانی برحمه!!!!!

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس های خنده دار فیسبوکی 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

هر وقت مامانم بهم فحش میده …
.
.
.
.
.

من میگم عممه

بعد از خوشحالی بغلم میکنه میبوسه

اس ام اس خنده دار توپ جوک خنده د اس ام اس فیسبوکی استاتوس خنده داراس ام اس بی تربیتی

اس ام اس های خنده دار فیسبوکی 94
…………….. khandefa.ir ………………
اس ام اس خنده دار ترکی جوک خنده دار لری اس ام اس  رشتی فیسبوکی استاتوس خنده دار قزوینی

میگن صداوسیما برای این‌که سریال «کیمیا» بیش از حد طولانی نشه، کلی از قسمت‌های اولش رو حذف کرده. ظاهراً سریال این‌طوری شروع میشه که کیمیا میره سر چاه آب بیاره، ‏می‌بینه یوزارسیف اون تو افتاده؛ خلاصه، اون بچه رو از چاه در میاره و می‌بره مصر بزرگ می‌کنه. بعداً که فوزیه، زن اول شاه توی معمای شاه، از مصر میاد ایران، اون هم همراهش ‏پا میشه میاد تهران و . . . بعد هم که انقلاب می‌کنه و خرمشهر رو آزاد می‌کنه و بقیه‌اش رو هم که خودتون باید ببیند . . . ولی نامردا، خیلی‌اش رو سانسور کردن!!!‏

[ad_2]

لینک منبع